Top 7 Best Gamefowl Breeds

Ang mga sabong at gamefowl breeder ay laging naghahanap ng pinakamahusay na gamefowl breed na aalagan. Ang game fowls o fighting roosters ay isang grupo ng iba’t

Panalong Tips sa Online Sabong

Bagama’t maraming artikulo tungkol sa pagsasabotahe sa oposisyon sa online sabong, ang artikulong ito ng WPC16 ang pinakanatatangi at mahusay na sinaliksik na